Bijscholing: maak er als docent gratis gebruik van

Shape Image One

Jaarlijks gaat 10 procent van de personele bekostiging in het voortgezet onderwijs (VO) in Nederland naar professionalisering. En dat is een goed teken – want deze potjes betekenen dat je als docent kan blijven doorleren, bijspijkercursussen kan volgen én je kunt verdiepen in nieuwe onderwerpen.

Docenten in het VO hebben recht op minstens 83 klokuren voor bijscholing, en een budget van minimaal 600 euro per jaar voor scholing.

Onderwijsondersteunend personeel? Ook die hebben rechten. In het VO hebben zij recht op ten minste veertig klokuren voor bijscholing. Belangrijk om te weten: Scholing die door de werkgever wordt opgedragen, wordt volledig vergoed in tijd en geld.

Bijscholing

Bijscholing is van groot belang voor docenten om bij te blijven, en kennis te maken met nieuwe onderwijsmethoden, technologieën en pedagogische inzichten.
Bijscholing verbetert niet alleen de kwaliteit van docenten en het onderwijs, maar zorgt er ook voor dat docenten met meer plezier en energie voor de klas staan.

Bewustzijn van scholingsbudget: weet waar je recht op hebt!

Uit onderzoek blijkt dat veel docenten in het primair onderwijs (PO) en het VO niet op de hoogte zijn van het beschikbare scholingsbudget voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
“Onvoldoende tijd” is daarbij de meest genoemde reden waarom docenten niet deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Jammer, want deze potjes zijn er voor een reden.

Doelen van bijscholing:

De meest voorkomende doelen voor deelname aan professionaliseringsactiviteiten zijn (volgens recent onderzoek) 1) het vergroten van bekwaamheid binnen de eigen functie en 2) het aannemen van andere taken en rollen.

Het nadeel is dat de intrinsieke motivatie om deel te nemen aan bijscholing hoog moet zijn, omdat niet elke school de kansen (en je rechten) evenveel promoot. Daardoor is er nog steeds een aanzienlijk aantal docenten dat niet deelneemt, vaak vanwege een gebrek aan tijd.

Gebruik je bijscholingsbugget om gratis de AI cursus te volgen

Onze cursussen zijn gratis te volgen binnen de regels van het bijscholingsbudget. De kosten worden daardoor gedekt. Voor jou als docent daarom de reden om je bij te laten spijkeren op de laatste ontwikkelingen van AI in het onderwijs!