De ethische dilemma’s van het gebruik van AI op scholen

Shape Image One
De ethische dilemma’s van het gebruik van AI op scholen

Ethische dilemma’s van het gebruik van AI op scholen

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) op scholen; wat kunnen we bentwachten?

De voordelen van AI op scholen gaan verder dan alleen het verwerken van gegevens. AI heeft het potentieel om het onderwijsproces te verbeteren. Helaas belooft het gebruik van AI tegelijkertijd ethische dilemma’s.

Wat zijn de voordelen?

AI kan scholen helpen om studenten beter te begeleiden en individuele leerbehoeften te identificeren. Door een AI-systeem kan de leerkracht gemakkelijker meer individuele aandacht aan elke student geven.

AI is ook in staat om zelf modules te editen, waardoor studenten een gerichter leerprogramma kunnen volgen. Door het identificeren van leerstijlen kan AI er voor zorgen dat studenten het leerproces kunnen versnellen.

Wat zijn de ethische dilemma’s?

AI heeft de potentie om onderwijs te verbeteren, maar het biedt ook het risico van gevaren.

  • Privacy kwesties. : AI-systemen gebruiken enorm veel data waardoor er een reële kans bestaat dat de privacy van studenten wordt geschonden
  • Foutgevoelige oplossingen. AI-systemen werken op basis van data en hebben geen mensenlike inschattingen. Hierdoor is er een reële kans dat bepaalde situaties niet goed worden geïdentificeerd
  • Discriminatie : AI is vatbaar voor fouten, zoals het verzamelen van verkeerde data of het voeden van de AI met verkeerde informatie. Dit kan het risico verhogen dat AI discriminatie gaan vertonen

Het gebruik van AI in het onderwijs is aan beide kanten een dubbeltje. Aan de ene kant kan AI de manier waarop leren wordt gemeten en onderwezen revolutie veranderen. Aan de andere kant staan er ethische dilemma’s tegenover, die de ervaring kunnen verstoren.

Geef een reactie