De mogelijke risico’s van het automatiseren van assessment met AI

Shape Image One
De mogelijke risico’s van het automatiseren van assessment met AI

AI-technologie gebruiken om te automatiseren assessment testen is populair geworden onder bedrijven. Hoewel het potentieel heeft om bedrijven te helpen bij het zorgvuldig selecteren van kandidaten, zijn er ook risico’s verbonden aan het automatiseren van assessments met AI. Hieronder volgen enkele van deze risico’s.

1. Bias

AI is geprogrammeerd door mensen, die vaak informatie hebben ingeladen die onbewust een vorm van vooroordeel bevat. Als gevolg hiervan kan AI-gebaseerde assessment een vooroordeel weerspiegelen in de resultaten die worden geproduceerd, wat kan leiden tot onwettige discriminatie tussen kandidaten.

2. Cyber security kwetsbaarheden

Het uitvoeren van assessment met AI vereist het verzamelen en verwerken van veel persoonlijke gegevens van kandidaten. Als deze gegevens niet goed worden beveiligd, kan het uiteindelijk leiden tot kwetsbaarheden voor cyber security. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun AI-systeem op een veilige manier is geïmplementeerd en dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot persoonlijke gegevens.

3. Nadelige technische prestaties

Het valideren van assessmentgegevens met AI is een complex proces waarbij veel technische vaardigheden nodig zijn. Als het systeem niet goed wordt geïmplementeerd, kan het leiden tot verkeerde resultaten die nadelig zijn voor het bedrijf dat AI gebruikt om assessment uit te voeren.

4. Betrouwbaarheid van AI-modules

Het is belangrijk dat de AI-modules waarmee assessment wordt uitgevoerd, betrouwbaar zijn. Als de modules niet naar behoren worden uitgevoerd of als deze buiten hun geplande gebruiksomstandigheden vallen, kan het leiden tot het produceren van foutieve resultaten, die kunnen bijdragen aan het niet selecteren van de meest geschikte kandidaten.

Conclusie

Hoewel het automatiseren van assessment met AI veel voordelen heeft voor bedrijven, kunnen de risico’s die hiermee gepaard gaan ernstig zijn. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de mogelijke risico’s en ervoor zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Geef een reactie